Korzystając z danych Stern Business School na Uniwersytecie Nowojorskim (USA), można oszacować poziom ryzyka w kilku krajach, w tym w Portugalii (2,9%).

Wśród 13 krajów o najniższym ryzyku (0%), biorąc USA jako punkt odniesienia, znajdują się Kanada, Australia, Singapur i Nowa Zelandia oraz kilka krajów europejskich, takich jak Niemcy, Dania, Holandia i Szwecja, zgodnie z raportem idealista.

W przeciwnym kierunku znajduje się pięć krajów, które dzielą najwyższe ryzyko (24,8%): Białoruś, Liban, Wenezuela, Sudan i Syria.

Istnieją różnice w ryzyku między różnymi krajami, na które mogą wpływać czynniki geopolityczne, takie jak ryzyko polityczne, czy są one we wczesnej fazie wzrostu lub mają stabilne prawa własności. Analizowane jest również ryzyko polityczne, prawne i ekonomiczne.