Według danych Krajowego Instytutu Statystycznego(INE), opartych na Tabelach Personalnych, instytut stwierdza, że w 2021 r. w 285 (93%) z 308 gmin mediana miesięcznych zarobków nie przekraczała 1000 euro, wahając się od 760,40 euro w gminach Gavião i Belmonte do 1 781,36 euro w Castro Verde.

"Mediana miesięcznych zarobków była niższa dla kobiet z TCO (896,39 euro) w porównaniu do mężczyzn z TCO (1 022,00 euro). Tylko w gminach Oeiras (1.296,49 euro), Lizbona (1.235,44 euro), Porto (1.066,00 euro) i Campo Maior (1.034,63 euro) mediana zarobków kobiet przekraczała 1.000 euro miesięcznie, tj. tylko w tych czterech gminach 50% działających tam TCO miało miesięczne zarobki wyższe niż ta wartość referencyjna", czytamy w biuletynie INE.

Należy również zauważyć, że obszar metropolitalny Lizbony(AML) wykazał w analizowanym roku największą różnicę w medianie miesięcznych zarobków między grupami wiekowymi: najwyższą wartość stwierdzono w grupie wiekowej od 35 do 54 lat (1 225,25 euro), a najniższą w grupie wiekowej od 16 do 34 lat (1 018,32 euro). "Pomimo tego, że był to podregion, w którym występowała największa rozbieżność w medianie miesięcznych zarobków pomiędzy grupami wiekowymi, był to również jedyny, w którym mediana zarobków przekroczyła 1000 euro miesięcznie we wszystkich trzech grupach wiekowych".