"Ambicja uczynienia Lizbony stolicą innowacji w Europie została osiągnięta w ten poniedziałek, kiedy Komisja Europejska wybrała i wręczyła nagrodę burmistrzowi Lizbony, Carlosowi Moedasowi, podczas ceremonii, która odbyła się w Marsylii", czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji prasowych.

"Nagroda ta zostanie zainwestowana przez Unicorn Factory w rozwój projektów innowacji społecznych i walkę z wykluczeniem, wykorzystując technologię jako windę społeczną", podkreśla prezes Izby Lizbońskiej Carlos Moedas.

Stolica Portugalii wybrała Fábrica dos Unicórnios, z siedzibą w Beato, do rywalizacji w tym europejskim konkursie. "W ciągu zaledwie 2 lat Unicorn Factory Lisboa przyciągnęła do Lizbony 54 nowe centra technologiczne z 23 krajów, ogłosiła 10 000 miejsc pracy, uruchomiła 13 programów inkubacji i akceleracji, potroiła liczbę inkubowanych start-upów i pozycjonowała miasto w tak różnych branżach, jak cyfrowe zdrowie, technologie "Web 3" czy sztuczna inteligencja", świętuje miasto w notatce informacyjnej.

W październiku tego roku Rada Miejska Lizbony napisała: "Pod hasłem Lisbon Unicorn Capital, Rada Miejska Lizbony, zwolennik inicjatywy stolicy Portugalii, przedstawiła europejskiemu jury dokumentację, w której opisano pracę wykonaną przez miasto do tej pory, zilustrowaną i popartą danymi statystycznymi i wskaźnikami w zakresie innowacji w najróżniejszych obszarach: środowisko, kultura, gospodarka, mobilność".

Nagrody iCapital są przyznawane co roku najbardziej innowacyjnym miastom w Europie. Lizbona po raz pierwszy zdobyła nagrodę "Europejskiej Stolicy Innowacji".