Propozycja zniesienia tej podwyżki podatku, podpisana przez PS, została przyjęta bez głosów sprzeciwu, a Livre wstrzymała się od głosu. Propozycje przedstawione przez opozycję, które również miały na celu wyeliminowanie podwyżki podatku IUC dla starszych samochodów, zostały odrzucone przez PS.

Stopniowy wzrost podatku IUC był jednym ze środków OE2024, który wywołał najwięcej kontrowersji i sporów, ponieważ przewiduje wzrost podatku IUC dla tych samochodów, w wysokości 25 euro rocznie, aż do osiągnięcia podatku dla równoważnych samochodów, ale zarejestrowanych od lipca 2007 roku.

Wynik tego środka zostanie ostatecznie rozstrzygnięty, gdy PS, który ma większość w parlamencie, ogłosi, że eliminacja tego środka będzie jedną z proponowanych poprawek do OE2024.

Przy tej okazji lider ławy parlamentarnej PS, Eurico Brilhante Dias, podkreślił, że od początku większość deputowanych w jego ławie zawsze chciała zmienić pierwotną propozycję rządu w sprawie IUC, ponieważ wywołała ona u wielu obywateli "poczucie niesprawiedliwości społecznej".