W ujęciu rok do roku tempo zmian wyniosło 8,2% (7,8% we wrześniu).

"Należy zauważyć, że liczba ocen bankowych wyniosła około 26,9 tys., co stanowi wzrost o 7,8% w porównaniu z poprzednim okresem i wzrost o 4,9% rok do roku", zauważa INE.

Region centralny odnotował najbardziej znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem (0,7%), a Autonomiczny Region Madery odnotował największy spadek (-2,3%).

W porównaniu z październikiem 2022 r. mediana wartości wycen wzrosła o 8,2%, przy czym największą zmienność zaobserwowano w Autonomicznym Regionie Madery (19,6%), a najniższą w Algarve (6,1%).

Według Median Bank Valuation Index, w październiku 2023 r. Algarve, Lizboński Obszar Metropolitalny, Autonomiczny Region Madery i Alentejo Litoral miały wartości wyceny odpowiednio o 37,3%, 32,4%, 11,5% i 10,4% wyższe niż mediana krajowa. Alto Tâmega, Beiras i Serra da Estrela oraz Terras de Trás-os-Montes były regionami, które prezentowały najniższe wartości w stosunku do krajowej mediany (odpowiednio -49,9%, -49,0% i -48,5%).