Zgodnie z proponowanymi zmianami, płatności transferowe dokonywane przez podróżnych za imprezy turystyczne nie mogą przekraczać 25% ceny, przewidując wyjątek w przypadku kosztów biletów lotniczych.

Z drugiej strony, organizatorzy nie mogą żądać pełnej płatności przed upływem 28 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Komisja chce również ustanowić zasady ochrony pasażerów korzystających z różnych rodzajów transportu, takich jak autobusy, pociągi i samoloty, podczas wszystkich podróży.

Pasażerowie skorzystają na lepszych prawach do informacji przed i w trakcie tych podróży, w szczególności w odniesieniu do minimalnych czasów połączeń między różnymi usługami transportowymi.

Jeśli podróż multimodalna została wykupiona w ramach umowy transportowej, pasażerowie będą mieli prawo do pomocy ze strony przewoźnika w przypadku utraty połączenia.

Nowe przepisy przewidują również, że pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej otrzymają pomoc przy zmianie środka transportu na inny.

Bruksela przedstawiła wniosek dotyczący praw pasażerów oraz wniosek dotyczący praw w kontekście podróży multimodalnych.

Każdego roku około 13 miliardów pasażerów podróżuje samolotem, pociągiem, autobusem lub promem w UE, przy czym oczekuje się, że wartość ta osiągnie 15 miliardów euro do 2030 roku i prawie 20 miliardów do 2050 roku.