"Informacje opublikowane przez TAP w oświadczeniu z dnia 4 lutego 2022 r. nie były prawdziwe, ponieważ były niezgodne z rzeczywistością, ponieważ nie wspominały o porozumieniu zawartym między TAP a Alexandrą Reis i chęci obu stron do zakończenia istniejących stosunków umownych w wyniku procesu negocjacji zainicjowanego przez TAP, i nie były jasne, ponieważ użycie wyrażenia "zrzeczenie się" odpowiada niejednoznacznemu terminowi, który nie pozwalał odbiorcom informacji na natychmiastowe poznanie rzeczywistości, a mianowicie istnienia podpisanego porozumienia między TAP a Alexandrą Reis".

W związku z tym, "biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, Rada Dyrektorów CMVM postanowiła nałożyć na pozwanego grzywnę w wysokości 50 000 euro (pięćdziesiąt tysięcy euro)".

W lutym 2022 r. TAP poinformował CMVM o odejściu administratora Alexandry Reis, odnosząc się do linii lotniczej, że Alexandra Reis zrezygnowała ze swojego stanowiska.

W grudniu ubiegłego roku Alexandra Reis objęła stanowisko Sekretarza Stanu ds. Skarbu Państwa, a następnie wybuchły kontrowersje dotyczące rekompensaty, jaką otrzymała po odejściu z państwowej linii lotniczej (500 tys. euro).