Według danych Urzędu Podatkowego i Celnego(AT), w tym roku wydano 4 082 440 płatności IMI, z czego 916 359 o wartości do 100 euro. W tym uniwersum znajduje się 2 486 548 z wartością podatku od 100 do 500 euro i 679 533 powyżej 500 euro.

Od kilku lat podatnicy mogą zapłacić cały podatek IMI w maju, gdy jego wartość przekracza 100 lub 500 euro - sytuacje, w których płatność może być dokonana dwukrotnie, w maju i listopadzie, lub w ciągu trzech miesięcy, odpowiednio w maju, sierpniu i listopadzie.

Zgodnie z tymi samymi oficjalnymi informacjami, w tym roku było 556 011 podatników, którzy wpłacili zaliczkę na IMI za 2022 r., czyli wykorzystali referencję zawartą w majowej nocie rozliczeniowej do zapłaty podatku w całości.

Stawki IMI są ustalane corocznie przez gminy w przedziale od minimalnej wartości 0,3% do maksymalnej 0,45%, przy czym w przypadku nieruchomości pustych lub zniszczonych przewiduje się wyższe stawki.

IMI jest obliczany na podstawie wartości podatkowej aktywów (VPT) wykazanej w matrycach na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy podatek.

Zgodnie z danymi dotyczącymi wykonania budżetu, do września właściciele nieruchomości zapłacili 1 268,4 mln euro podatku IMI, co stanowi wartość o 1,9% niższą niż odnotowana w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Powiązany artykuł: Termin płatności podatku od nieruchomości