Portugalia osiągnęła znaczący kamień milowy, zasilając się wyłącznie energią odnawialną przez sześć dni z rzędu, ustanawiając tym samym nowy rekord. Przez 149 kolejnych godzin kraj produkował więcej energii ze źródeł odnawialnych niż zużywał. Portugalii udało się również wyczerpać gaz ziemny na 131 godzin, a przez 95 z tych godzin wyprodukowała wystarczającą ilość czystej energii na eksport do Hiszpanii.

Osiągnięcia te pokazują zrównoważoną ścieżkę, którą Portugalia utrzymała w stopniowej integracji źródeł odnawialnych, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa dostaw energii i jakości usług. Aby jednak zrealizować cele klimatyczne porozumienia paryskiego do 2050 r., kraje muszą utrzymywać swoje sieci wolne od emisji dwutlenku węgla przez cały rok, a nie tylko przez kilka dni lub tygodni.

Według Światowego Forum Ekonomicznego: "Portugalia jest europejskim pionierem w zakresie inicjatyw związanych z czystą energią. W 2016 r. kraj ten ustanowił ambitny cel "zero netto do 2050 r.", trzy lata przed większością innych krajów UE. Portugalia zamknęła również swoją ostatnią elektrownię węglową w 2021 r., dziewięć lat przed osiągnięciem własnego celu na 2030 r. Zobowiązując się do wycofania elektrowni gazowych do 2040 r., Portugalia toruje sobie drogę do neutralności węglowej już w 2045 r.".