W oświadczeniu przewoźnik ogłosił dziś, że zatwierdził umowę na zaprojektowanie i budowę przedłużenia linii czerwonej do Alcântary dla Mota-Engil - Engenharia e Construção i Spie Batignolles Internacional - Oddział w Portugalii za łączną cenę 321 888 000 euro plus podatek VAT według stawki ustawowej.

W nocie wyjaśniono, że przetarg publiczny na przedłużenie linii metra do Alcântary został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 lutego, z ceną bazową ustaloną na 330 mln euro (plus VAT).

Czterech kolejnych konkurentów przedstawiło propozycje w konkursie: FCC Construcción, SA, Contratas Y Ventas, SAU i Alberto Couto Alves, SA, Teixeira Duarte - Engenharia e Construção, SA, Casais - Engenharia e Construção SA, Alves Ribeiro, SA, Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, SA, EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, SA i Somafel - Engenharia e Obras Ferroviárias, SA, Acciona Construcción, SA i Domingos da Silva Teixeira, SA oraz Zagope - Construções e Engenharia, SA, Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales, SA, Comsa, SA i Fergrupo - Construções e Técnicas Ferroviárias, SA.

Metropolitano poinformowało, że podpisanie umowy "nastąpi po upływie ustawowych terminów i późniejszym przetworzeniu, zgodnie z reżimem określonym w Kodeksie zamówień publicznych".

Całkowity kwalifikowalny koszt przedłużenia Czerwonej Linii ze stacji São Sebastião do Alcântara wynosi 405,4 mln euro, przewidziany w Planie Odbudowy i Odporności (PRR) na lata 2021-2026, i obejmuje inwestycję europejską w wysokości 304 mln euro oraz krajowe wsparcie finansowe w wysokości 101,4 mln euro.

Przedłużenie czerwonej linii do Alcântary "będzie obsługiwać obszary o dużej atrakcyjności i generowaniu podróży, o znacznym zagęszczeniu mieszkań i zatrudnienia, szkół, handlu i usług, a także cele poważnej rehabilitacji miejskiej, takie jak obszar Alcântara", wyjaśnia notatka.

Na kolejnych czterech kilometrach linii rozpoczynającej się na lotnisku w Lizbonie planowane są cztery nowe stacje - Amoreiras/Campolide, Campo de Ourique, Infante Santo i Alcântara - a ta ostatnia połączy się z przyszłą zrównoważoną linią intermodalną (Lios Occidental), promując połączenie z gminą Oeiras.

Według Metropolitano, "szacuje się, że dzienny popyt na czterech stacjach, które składają się na to rozszerzenie, będzie odpowiadał wzrostowi o 4,7% klientów w całej sieci, około 87,8% szacowanego wzrostu popytu odpowiada obecnym użytkownikom transportu publicznego".

Popyt przechwycony od obecnych użytkowników transportu indywidualnego "stanowi 11,8%", co odpowiada 3700 mniejszym pojazdom indywidualnym poruszającym się codziennie, "z zyskiem czasu wynoszącym 72%, z czego 53,2% odpowiada obecnym użytkownikom", a biorąc pod uwagę analizę w ciągu 30 lat, "uniknięte emisje wyniosą 175,6 tys. ton CO2", powiedziała firma.

"Szacuje się również, że przeniesienie pasażerów z transportu drogowego do lizbońskiego metra pozwoli uniknąć emisji 6,2 tys. ton ekwiwalentu CO2 (CO2) w pierwszym roku eksploatacji".

Plan ekspansji Metropolitano ma na celu przyczynienie się do poprawy mobilności w Lizbonie, "wspieranie dostępności i łączności w transporcie publicznym, promowanie skrócenia czasu podróży, dekarbonizacji i zrównoważonej mobilności", podsumował.

Metropolitano "oczekuje", że przedłużenie linii czerwonej "stanie się rzeczywistością w latach 2025/2026".