Według idealista news, Autonomiczny Region Azorów znany jest z codziennej aktywności sejsmicznej. W poniedziałek (4 grudnia) na wyspie Terceira odczuwalne było trzęsienie ziemi o sile 2,1 w skali Richtera. Okazuje się, że po przeprowadzeniu audytu Trybunał Obrachunkowy (TdC) ujawnił, że plany zagospodarowania przestrzennego Azorów nie zabraniają budowy budynków na obszarach wysokiego ryzyka sejsmicznego.Z tego powodu TdC chce przeprowadzenia badań w tej sprawie w celu ukierunkowania strategii rozwoju nieruchomości z uwzględnieniem ryzyka sejsmicznego.

"Chociaż w latach 2010-2018 przeprowadzono kilka badań dotyczących ryzyka sejsmicznego na Azorach, TdC przyznaje, że nie zidentyfikowano obszarów wysokiego ryzyka sejsmicznego, na których nie powinno się zezwalać na budowę", pisze gazeta Público. Dodając, że "nie ma wiedzy na temat miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, który przeprowadziłby ocenę budynków i działalności zlokalizowanych na obszarach ryzyka sejsmicznego, wulkanicznego, geotechnicznego i powodziowego, w celu ewentualnego przeniesienia budynków i zastosowań oraz przyjęcia kryteriów technicznych minimalizujących ryzyko dla ludzi i mienia", mówi Cristina Flora, która jest doradcą odpowiedzialnym za raport TdC.

Oznacza to, że podejmując decyzję o kontynuowaniu projektu, decydent publiczny nie dysponuje instrumentami planowania terytorialnego, które pozwalają mu poznać ryzyko sejsmiczne związane z lokalizacją nowej konstrukcji. W regionie Azorów gminy Praia da Vitória i Horta są jedynymi wyjątkami od reguły, mówi ta sama gazeta.

W tym sensie TdC zaleciło, aby gminy i władze regionalne Azorów opracowały plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych wysp w ciągu najbliższych trzech lat, które powinny obejmować ryzyko sejsmiczne związane z każdym obszarem, co będzie ważne zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.Zalecenie to będzie kontynuowane poza Azorami, ponieważ Portugalia znajduje się na obszarze geograficznym o ryzyku sejsmicznym. W tym sensie wszystkie audyty przeprowadzane przez TdC będą uwzględniać te parametry związane z trzęsieniami ziemi.