Koniec obowiązywania złotych wiz w październiku i koniec obowiązywania wiz dla osób niebędących stałymi rezydentami już w 2024 r. może pomóc wyjaśnić przeciwny cykl generowany przez pęd do kupowania domów przez obcokrajowców spoza UE, który osiągnął 5-letnie maksima, według idealista.

W Portugalii od lipca do września 2023 r. sprzedano 34 256 domów, o 18,9% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak ujawnił Krajowy Instytut Statystyczny(INE), sprzedaż mieszkań zmobilizowała łącznie 7,1 mld euro (-12,2%).

Wyróżnia się również fakt, że Portugalczycy kupili mniej domów (-20,1%), podobnie jak obcokrajowcy mieszkający w Europie (-9,1%).

  • Nabywcy krajowi: Sprzedano 31 515 domów, o 20,1% mniej rok do roku. Pod względem wartości odnotowano prawie 6,2 mld euro (-13,4%);
  • Rezydenci UE: w sumie zawarto transakcje na 1 349 domów, odnotowując spadek rok do roku o 9,2%. W tym przypadku zmobilizowano 335 mln euro (-20,3%);
  • Zagraniczni rezydenci spoza UE (inne kraje): odnotowano 1 392 transakcje, co odpowiada wzrostowi rok do roku o 8,7%. Wartość sprzedanych domów wyniosła 566 mln euro, czyli o 11,3% więcej niż rok wcześniej.

Oznacza to, że w przeciwieństwie do Portugalczyków i obywateli UE, mieszkańcy spoza przestrzeni europejskiej kupili latem 2023 r. o 111 domów więcej niż latem poprzedniego roku i zainwestowali dodatkowe 57 mln euro. Zarówno liczba domów zakupionych przez obcokrajowców spoza UE, jak i zainwestowana kwota stanowią 5-letnie maksima, zgodnie z dostępnymi seriami INE sięgającymi 2019 roku.