"Wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł w grudniu, po spadku w poprzednich czterech miesiącach", twierdzi urząd statystyczny. W grudniu zaufanie konsumentów wyniosło -26, w porównaniu do -30,8 odnotowanego w listopadzie. Jednak pomimo poprawy, wskaźnik ten nadal znajduje się na poziomie z września, kiedy wynosił -26,1.

Zgodnie z raportem ECO, wynik ten był spowodowany wkładem "wszystkich analizowanych komponentów". W tym kontekście urząd statystyczny podkreśla, że oczekiwania dotyczące "przyszłego rozwoju sytuacji gospodarczej kraju znacznie wzrosły w grudniu po spadku między lipcem a listopadem", a perspektywy dotyczące przyszłego rozwoju sytuacji finansowej gospodarstw domowych "również wzrosły w ubiegłym miesiącu, po spadkach obserwowanych między sierpniem a listopadem".

Z kolei równowaga między opiniami na temat zmian cen w przeszłości a perspektywami dotyczącymi przyszłych zmian cen zmniejszyła się w ubiegłym miesiącu.