"Każde opakowanie jednostkowe i opakowanie zewnętrzne wyrobów tytoniowych do palenia, w tym papierosów, tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniu do fajki wodnej i podgrzewanych wyrobów tytoniowych, w zakresie, w jakim są to wyroby tytoniowe do palenia, musi zawierać połączone ostrzeżenia zdrowotne, które obejmują jedno z ostrzeżeń tekstowych i odpowiednią kolorową fotografię", zgodnie z przepisami.

Zgodnie z zasadą przejściową, produkty, które zostały wprowadzone na rynek przed datą wejścia w życie ustawy, mogą być sprzedawane do czasu ich wyczerpania, w okresie ważności "odpowiedniego specjalnego stempla".

Prezydent Republiki, Marcelo Rebelo de Sousa, ogłosił na początku miesiąca dekret parlamentarny, który transponuje dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie wycofania niektórych zwolnień mających zastosowanie do podgrzewanych wyrobów tytoniowych, "wzmacniając standardy" zapobiegania i kontroli palenia.