Zgodnie z prezentacją wyników, marża finansowa (różnica między odsetkami naliczonymi od kredytów a odsetkami naliczonymi od depozytów) wzrosła o 72% do 943 mln euro.

BPI jest własnością hiszpańskiej grupy Caixabank.