Na prywatnym posiedzeniu władz miejskich projekt architektoniczny budynku zlokalizowanego przy Rua dos Lusíadas 15-17 został zatwierdzony głosem decydującym przewodniczącego Izby, Carlosa Moedasa (PSD), który rządzi bez bezwzględnej większości, po remisie między głosami przeciw i za.

Projekt architektoniczny został początkowo zaproponowany na posiedzeniu rady w 2017 r. przez ówczesnego radnego ds. urbanistyki Manuela Salgado (PS), ale nigdy nie został poddany pod głosowanie, a proces został zawieszony w ramach rozpatrywania petycji na rzecz zachowania nieruchomości jako "budynku historycznego i zabytkowego".

"W tamtym czasie urzędujący radny ds. planowania urbanistycznego poprosił o zorganizowanie spotkań z architektem i wnioskodawcą w celu znalezienia rozwiązania lepiej pasującego do terenu i priorytetowo traktującego zachowanie istniejącego budynku. W tym czasie proponowanym przeznaczeniem była turystyka", wskazała Rada Miejska Lizbony (CML) w odpowiedzi dla agencji Lusa.

CML powiadomił "trzykrotnie, w latach 2018-2022", firmę wnioskującą o projekt, Imolapa - Imobiliária da Lapa, Lda, jako właściciela nieruchomości, aby można było wprowadzić zmiany, które zwiększyłyby wartość istniejącego wcześniej budynku, oraz kilka spotkań roboczych między służbami urbanistycznymi a autorami projektu z pracowni Pardal Monteiro Arquitetos, "ale oficjalne zmiany w procesie nigdy nie zostały przedłożone".

Według rady, stan budynku pogorszył się i "z wyjątkiem elewacji i klatki schodowej, cała konstrukcja jest w zaawansowanym stanie ruiny".

"Obecne rozwiązanie, skorygowane w 2023 r. i obecnie zatwierdzone na posiedzeniu rady", na wniosek radnej ds. urbanistyki Joany Almeidy (niezależnej wybranej przez koalicję "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), "szanuje nieliczne wartości dziedzictwa, które można zachować, w szczególności główną fasadę", podkreśliła CML, podkreślając, że w przeciwieństwie do tego, co zaproponowano w 2017 r., "obecny projekt zmienia przeznaczenie na zbiorowe budownictwo mieszkaniowe, a nie na turystykę, co zwiększy podaż mieszkań w parafii Alcântara o kolejne 15 mieszkań".

Pochodzący z 1888 r. budynek był pracownią/siedzibą firmy budowlanej Touzet, założonej przez francuskich budowniczych Charlesa Vieillarda i Fernanda Touzeta, autorów znacznej części dziedzictwa przemysłowego zbudowanego w Lizbonie, takiego jak kompleks architektoniczny Central Tejo.