W ramach wspólnej operacji skontrolowano sześć zakładów zajmujących się hodowlą i sprzedażą psów rasy Serra da Estrela na obszarze Parku Przyrody Serra da Estrela.

"Wykryto cztery nieprawidłowe sytuacje, które doprowadziły do odpowiedniego udziału i będą podstawą do wszczęcia odpowiednich postępowań administracyjnych", powiedział GNR i ICNF.

Oba podmioty wyjaśniły, że akcja obejmowała również "podnoszenie świadomości wśród posiadaczy zwierząt domowych na temat znaczenia zapewnienia zgodności z przepisami prawa".

GNR i ICNF podkreśliły, że "będą nadal prowadzić działania uświadamiające mające na celu dobrostan tych zwierząt, a także przeprowadzać uzasadnione działania sankcyjne w celu wyeliminowania niewłaściwych praktyk".