"73% respondentów zawsze pracuje osobiście, ale tylko 29% woli ten model od bardziej elastycznego lub całkowicie zdalnego. Istnieje duży kontrast pokoleniowy w preferowaniu pracy osobistej, przy czym tylko 17% Portugalczyków w wieku poniżej 34 lat wybiera ten model, w porównaniu do 44% respondentów w wieku powyżej 55 lat".


Powody preferowania tego modelu pracy obejmują pogodzenie pracy i życia osobistego, co łączy 38% Portugalczyków, a także redukcję kosztów (34%), poprawę zdrowia i samopoczucia (29%) oraz skrócenie czasu transportu (29%).

"Budowanie relacji ze współpracownikami (13%), nauka i rozwój (10%) oraz zrównoważony rozwój (10%) są najmniej istotnymi motywacjami dla respondentów", można również przeczytać.