Portugalia pozostaje jednym z głównych konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej (UE), mimo że nie jest w stanie prześcignąć Szwecji, Danii i Austrii, które w 2022 r. były największymi konsumentami tej energii.

Według danych opublikowanych przez Eurostat, w 2022 r. większość zużycia energii elektrycznej brutto w Portugalii pochodziła ze źródeł odnawialnych, około 61%. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednimi dwoma latami, kiedy to zużycie stanowiło około 58%.

W Szwecji około 83% zużycia energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, przy czym głównymi czynnikami napędzającymi są energia wodna i wiatrowa. W Danii zużycie "zielonej" energii elektrycznej stanowi około 77%, a w Austrii liczba ta spada do 74,7%. Większy odsetek odnotowano także w Chorwacji (55,5%), na Łotwie (53,3%) i w Hiszpanii (50,9%).

Podobnie jak te kraje, Finlandia i Niemcy - oba z 47% - Rumunia (43%) i Grecja (42%) również odnotowują "zielone" poziomy zużycia energii elektrycznej powyżej średniej europejskiej. Europejski Urząd Statystyczny podaje, że średnia ta utrzymywała się na poziomie 37% w latach 2020-2021, po czym wzrosła do 41% w 2022 roku. Łącznie odnawialne źródła energii odnotowały wzrost o 5,7% w latach 2021-2022.

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych znacznie wyprzedza inne źródła, takie jak energia jądrowa (mniej niż 22%), gaz (mniej niż 20%) lub węgiel (mniej niż 17%).

Energia wiatrowa i wodna stanowiły ponad dwie trzecie całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (odpowiednio 37,5% i 29,9%). Pozostała jedna trzecia energii elektrycznej pochodzi z energii słonecznej (18,2%), biopaliw stałych (6,9%) i innych źródeł odnawialnych (7,5%). Eurostat wskazuje również, że energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się źródłem: w 2008 r. stanowiła zaledwie 1% energii elektrycznej zużywanej w UE.