Po przeprowadzeniu różnych kontroli w Portalegre i na południowym brzegu rzeki Tejo, oszukańcze towary naftowe zostały wycofane z rynku. Ponadto ASAE zarekwirowała setki etykiet, pojazd towarowy oraz inne dokumenty sugerujące i dowodowe, których łączna wartość szacowana jest na 29 000 euro.


Do analizy pobrano 18 próbek każdego wykrytego oszukańczego produktu w celu przeprowadzenia analizy fizyko-chemicznej. Produkt oznaczony jako "oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia" został również oznaczony jako podrobiony, ponieważ istniało silne przeczucie, że może to być oliwa jadalna, a opakowanie z pięcioma miotami kosztuje około 30/40 euro. Misja ta, prowadzona przez Jednostkę Operacyjną Évora, ma na celu ochronę jakości i autentyczności portugalskich produktów. Wobec podejrzanych w tej sprawie wydano nakaz ustalenia tożsamości i pobytu do odwołania.

ASAE ostrzega klientów, aby uważali na oferty tego typu produktów po niższej cenie niż przewidywana, ponieważ może to zostać wykorzystane do oszukania klientów do zakupu innych produktów oleinowych. Jak podkreśla ASAE, procedura ta miała miejsce "po krokach dochodzeniowych, różnych działaniach kontrolnych ukierunkowanych na łańcuch wartości oliwy z oliwek, w celu zidentyfikowania potencjalnych niezgodności dotyczących autentyczności i jakości produktu, a także nieuczciwych praktyk konkurencyjnych".