Ta ponowna certyfikacja oznacza siódmy raz, kiedy Zoomarine otrzymał to wyróżnienie, utrzymując ten certyfikat nieprzerwanie od czasu, gdy stał się jednym z pierwszych ogrodów zoologicznych w Europie, który go uzyskał w 2018 roku. "Mamy niezwykle oddany, pełen pasji i profesjonalny zespół, który codziennie stara się zapewnić dobre samopoczucie wszystkim naszym zwierzętom. Uznanie tego niezachwianego zaangażowania na rzecz naszych zwierząt przez program tak szanowany jak Global Humane Conservation potwierdza nasze wysokie standardy dobrostanu zwierząt i jesteśmy dumni, że ponownie otrzymaliśmy ten prestiżowy certyfikat", powiedziała dr Carla Flanagan, dyrektor zoologiczny w Zoomarine.


Aby uzyskać certyfikat Global Humane Certified, Zoomarine został poddany rygorystycznej niezależnej ocenie, która przeanalizowała dobrostan zwierząt w obiekcie i wykazała ogólną doskonałość w zakresie praktyk opieki nad zwierzętami i ich dobrostanu. Ten unikalny proces jest zgodny z najnowszą wiedzą naukową na temat najlepszych praktyk, instruowany przez szanowanych weteranów i ekspertów w dziedzinie dobrostanu zwierząt, nauki o zwierzętach, zoologii i etyki, którzy mają dziesięciolecia doświadczenia w ochronie zwierząt.


"Cieszymy się, że Zoomarine nadal spełnia standardy programu Global Humane Conservation", powiedział dr Robin Ganzert, prezes i dyrektor generalny Global Humane. "Ten certyfikat pozwala Global Humane uznać szeroki zasięg ruchu na rzecz dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych, akwariach i parkach ochrony przyrody na całym świecie", dodał.


Niezależny proces walidacji zapewnia odwiedzających, że instytucja spełnia wysokie standardy opieki. Procedura ta obejmuje złożenie wniosku o audyt wstępny, a następnie audyt na miejscu, który ocenia dobrostan zwierząt. Czynniki brane pod uwagę podczas audytu to między innymi warunki mieszkaniowe, żywienie, woda, oświetlenie, cień, dźwięk, poziom aktywności i szkolenie personelu, który ma kontakt ze zwierzętami. Kryteria są specyficzne dla każdego gatunku.