Dane zostały zebrane przez Confidencial Imobiliário w ramach Residential Price Index, który monitoruje ewolucję cen transakcji mieszkaniowych na kontynencie.

W ujęciu rok do roku ceny wykazały wzrost o 12,1% w styczniu, utrzymując poziomy aprecjacji w tym horyzoncie czasowym na stabilnym poziomie około 12,0%. Przypomnijmy, że w grudniu 2023 r. tempo zmian rok do roku wyniosło 11,8%, wieńcząc rok naznaczony spowolnieniem tempa wzrostu cen mieszkań. W wyniku tego schłodzenia aprecjacja rok do roku odnotowana w ostatnim miesiącu 2023 r. była o 6,9 punktu procentowego niższa od obserwowanej na koniec 2022 r. (18,7%).

Według danych SIR-Residential Information System, w styczniu 2024 r. w Portugalii kontynentalnej zawarto transakcje dotyczące domów za średnią cenę 2 396 EUR/m2, biorąc pod uwagę skumulowany okres trzech miesięcy. Nowe domy osiągnęły średnią wartość 3 656 EUR/m2 w transakcjach przeprowadzonych w tym okresie, podczas gdy używane domy miały wartość 2 243 EUR/m2.