Przy 339 głosach za, 240 przeciw i 37 wstrzymujących się, posłowie poparli wniosek, który przewiduje w szczególności obniżenie do 17 lat minimalnego wieku uzyskania prawa jazdy na samochody osobowe lub ciężarowe, pod warunkiem, że towarzyszy im doświadczony kierowca.

Propozycja przewiduje również, między innymi, dwuletni okres zerowej tolerancji dla osób, które niedawno uzyskały prawo jazdy, w odniesieniu do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, a także surowsze sankcje za niebezpieczną jazdę.

Chociaż państwa członkowskie przyjęły już swoje stanowisko negocjacyjne w grudniu ubiegłego roku, zakończenie dokumentacji zostanie przeniesione do następnej kadencji, po wyborach europejskich, które odbędą się w dniach od 6 do 9 czerwca.

Europejskie stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa transportu ETSC zakwestionowało już propozycję posłów do PE, aby zezwolić 17-latkom na prowadzenie ciężarówek, uznając w oświadczeniu, że będzie to miało poważne negatywne konsekwencje.

ETSC przypomina, że obecnie minimalny wiek uzyskania prawa jazdy na ciężarówki wynosi 21 lat, chociaż istnieją państwa członkowskie, które zezwalają na to w wieku 18 lat, pod pewnymi warunkami.