Brytyjski rząd ujawnił, że w 2023 r. mniej Portugalczyków zarejestruje się w systemie ubezpieczeń społecznych niż w 2020 r. (6 664), kiedy ograniczenia związane z pandemią Covid-19 spowodowały gwałtowny spadek imigracji Portugalczyków do Wielkiej Brytanii.

Rejestracja do ubezpieczenia społecznego, która jest obowiązkowa, aby móc pracować lub otrzymywać wsparcie społeczne w kraju, jest sposobem obliczania przepływów demograficznych.

Wartość z 2023 r. stanowi spadek o 44% w porównaniu z 7 941 portugalskimi rejestracjami w 2022 r., utrzymując gwałtowny spadek od 2019 r.

Europejska imigracja do Wielkiej Brytanii również spada od czasu wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej w 2016 roku.

Dziś opublikowano również najnowsze dane dotyczące Systemu Rejestracji Obywateli Unii Europejskiej [EU Settlement Scheme, EUSS], w którym do 31 grudnia 2023 r. obywatele Portugalii złożyli 506 440 wniosków o zezwolenie na pobyt.

Spośród nich 278 600 Portugalczyków otrzymało tytuł stałego pobytu, 170 990 tytuł tymczasowy, a 56 840 wniosków zostało odrzuconych lub unieważnionych.

Liczba wniosków nie odpowiada liczbie portugalskich rezydentów w Wielkiej Brytanii, którą szacuje się na około 450 000, ponieważ niektóre z nich się powtarzają.