Zgodnie z oświadczeniem, organizacje reprezentujące pracowników ML odbędą ogólną sesję plenarną w warsztatach Carnide Complex od 10:00 do 11:00, a w przypadku usług nocnych między 23:30 a 00:30 (noc z poniedziałku na wtorek).

"Wszelkie niedogodności spowodowane organizacją tego posiedzenia plenarnego lub jakąkolwiek decyzją z niego wynikającą, w zakresie mobilności obywateli w Lizbońskim Obszarze Metropolitalnym, nie są odpowiedzialnością pracowników ML, ale raczej brakiem negocjacji narzuconym przez ten Zarząd", czytamy w nocie.

Organizacje związkowe krytykują "postawę, jaką zarząd firmy przyjął podczas kilku negocjacji, które miały być skuteczne, asertywne i konsekwentne, a tym samym zgodne ze znanymi koncepcjami prawdziwych negocjacji zbiorowych".

Zgodnie z notatką, przedsiębiorstwo transportu publicznego "nie zrobiło nic, aby szukać porozumienia między stronami".

Lizbońskie metro obsługuje codziennie cztery linie: Żółtej (Rato-Odivelas), Zielonej (Telheiras-Cais do Sodré), Niebieskiej (Reboleira-Santa Apolónia) i Czerwonej (Lotnisko-São Sebastião).

Zazwyczaj usługa działa między 06:30 a 01:00.