Według radnego ds. mieszkalnictwa, João Rodriguesa, który rozmawiał z dziennikarzami pod koniec dzisiejszego dwutygodniowego posiedzenia organu wykonawczego, prace zostaną sfinansowane z programu odbudowy i odporności i będą musiały zostać zakończone do 2026 roku.

Osoba odpowiedzialna dodała, że profil odbiorców mieszkań nie został jeszcze określony, a wnioski mogą być ograniczone do określonego typu osób, takich jak na przykład młodzi ludzie lub młode pary.

Podczas spotkania wykonawczego João Rodrigues podkreślił, że w przeglądzie Miejskiego Planu Generalnego (PDM) Quinta da Arcela została uwzględniona jako teren zielony.

Quinta da Carcela o powierzchni ponad czterech hektarów była domem dla starej stacji rolniczej, która przez kilka lat była pusta.

Znajduje się ona pod nadzorem Generalnej Dyrekcji Skarbu i Finansów, a dwa istniejące tam budynki zostały już przekazane gminie.

Gmina wciąż czeka na formalne przeniesienie własności samego gospodarstwa, aby przekształcić je w park miejski.

"Park będzie służył całej populacji, a nie tylko przyszłym mieszkańcom budowanych apartamentów", podkreślił João Rodrigues.

Przyszłość Quinta da Arcela wywołała już publiczną petycję z prośbą o przekształcenie jej w przestrzeń publiczną.

"Pozostawienie Quinta da Arcela nieużywanej lub zezwolenie na budowę na jej terenie byłoby błędem, który trudno byłoby uzasadnić w mieście, w którym brakuje publicznych terenów zielonych i które coraz bardziej cierpi z powodu skutków zmian klimatycznych", czytamy w petycji, podpisanej już przez ponad 1300 osób.