Według Sapo News, raport, który ocenia postrzeganie polityki przez Portugalczyków, został wykonany przez bazę danych statystycznych Fundação Francisco Manuel dos Santos, wykorzystując dane z Eurobarometru 2023.

Jak wynika z badania, ośmiu na dziesięciu respondentów w Portugalii nie ufa partiom politycznym, co jest zgodne z trendem w 19 z 27 krajów Unii Europejskiej, gdzie ponad 70 procent ludzi również nie wierzy w partie polityczne.

Dane z Europejskiego Sondażu Społecznego wskazują, że Portugalia jest jednym z czterech krajów, w których obywatele najmniej ufają swojej zdolności do uczestniczenia w polityce (83%), a za nią plasują się Słowacja (84%) oraz Łotwa i Czechy (83%).

Portada podkreśliła również, że 73 proc. obywateli Portugalii uznaje, że system nie pozwala lub ogranicza wpływ obywateli na politykę, co podziela ponad połowa analizowanych krajów, z wyjątkiem Norwegii, Szwajcarii, Finlandii, Islandii i Holandii, gdzie uważa się, że systemy polityczne pozwalają ludziom na pewien stopień wpływu.

Ponad połowa respondentów w Portugalii stwierdziła, że jest zadowolona z krajowej demokracji (56 proc.), co jest wynikiem nieco powyżej średniej europejskiej. Respondenci krajowi, którzy ujawnili niezadowolenie z portugalskiej polityki, stanowili 43%.

Jeśli chodzi o zainteresowanie polityką, Portugalczycy i Włosi są Europejczykami, którzy spędzają najwięcej czasu na oglądaniu, słuchaniu lub czytaniu wiadomości o polityce lub sprawach bieżących (ponad dwie godziny dziennie), a cztery na dziesięć osób w Portugalii wyraża duże lub pewne zainteresowanie tym tematem.

Pomimo tego, że Portugalia jest jednym z krajów europejskich, w których obywatele poświęcają temu tematowi najwięcej czasu, informacje barometru Euro wskazują, że 32% Portugalczyków stwierdziło, że nigdy nie rozmawia o polityce z przyjaciółmi i rodziną, a tylko 10% stwierdziło, że często dyskutuje na ten temat, co jest wynikiem poniżej średniej europejskiej wynoszącej 25%.

Jeśli chodzi o pozycję polityczną, biorąc pod uwagę spektrum lewica-prawica, 31% respondentów w kraju twierdzi, że jest neutralnych, 28% wskazało na skłonność do lewicy, a 19% do prawicy, w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 38% neutralności, 28% skłonności do lewicy i 23% do prawicy.

W badaniu podkreślono również, że 16 proc. respondentów nie wiedziało, jak odpowiedzieć na pytanie, a 6 proc. odmówiło odpowiedzi.

Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, Portugalia jest jednym z dziewięciu krajów w Europie, w których ponad połowa respondentów nie ufa wymiarowi sprawiedliwości, co jest o dziewięć punktów procentowych powyżej średniej europejskiej wynoszącej 44%.

Z drugiej strony, ponad połowa respondentów (54 proc.) w Portugalii ma zaufanie do Unii Europejskiej, w porównaniu do 47 proc. średniej europejskiej.