W pierwszym miesiącu 2024 r. łączna liczba nowych umów o kredyt konsumencki również wykazywała tendencję wzrostową, osiągając 137 187 umów, co stanowi wzrost o 7,1% w porównaniu ze styczniem 2023 roku.

W porównaniu z grudniem łączna kwota kredytów konsumenckich wzrosła o 10,4%, podczas gdy łączna liczba nowych umów wzrosła o 6,9%.

Dane banku centralnego wskazują, że wartość nowych kredytów samochodowych wyniosła w styczniu 237 mln euro, co oznacza wzrost o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Liczba nowych kredytów wzrosła o 5,4%, do 15 589.

Wartość kredytów osobistych wyniosła 300 mln euro, co stanowi wzrost o 20,3% w porównaniu z grudniem, przy czym największą część stanowiły kredyty "bez określonego celu, mieszkaniowe, skonsolidowane i inne" (287,6 mln euro).

Jeśli chodzi o liczbę nowych umów kredytowych dla osób fizycznych, wyniosła ona 44 336, czyli o 10,4% więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Biorąc pod uwagę kredyty udzielone za pośrednictwem kart kredytowych i kredytów w rachunku bieżącym, kwota nowych umów wzrosła o 8,1%, do 114 mln euro, w wariancie łańcuchowym, poprzez 77 262 nowych umów (wzrost o 5,3%).