Według danych INE, portugalskie rodziny zaoszczędziły 6,7 euro na każde dostępne 100 euro.

Oszczędności gospodarstw domowych utrzymały się na poziomie 6,3% w czwartym kwartale, podczas gdy zarówno dochód rozporządzalny, jak i wydatki na konsumpcję końcową wzrosły o 1,3%.

INE wskazał, że w ujęciu rocznym wzrost tych dwóch agregatów był bardzo zbliżony (odpowiednio 6,7% i 6,8%), co determinowało równą stopę oszczędności w 2022 i 2023 roku. (6.3%)

Wynagrodzenia przyczyniły się do rozwoju dochodu rozporządzalnego, ze wzrostem o 2,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i 10,7% w ujęciu rocznym.

Mówiąc prościej, skorygowany dochód rozporządzalny na osobę w rodzinach wzrósł o 0,3% i 1,1%, odpowiednio w porównaniu z poprzednim kwartałem i rokiem 2022.