Ilość wody zmagazynowanej w dorzeczu Barlavento wzrosła do 20,8% w dniu 31 marca, dwukrotnie więcej niż w lutym, ale pozostała dorzeczem z najmniejszą ilością wody w Portugalii.

Według danych Krajowego Systemu Informacji o Zasobach Wodnych(SNIRH), w marcu odnotowano wzrost ilości zmagazynowanej wody w dziewięciu dorzeczach i spadek w trzech.

Pomimo wzrostu odnotowanego w ostatnim miesiącu, ilość wody zatrzymanej w dorzeczu Barlavento była daleka od średniej, która wynosi 74,1%. W lutym zbiornik ten wykorzystywał 12,5% swojej pojemności, a w styczniu 9,4%.

Pod koniec lutego cały region Algarve znajdował się w sytuacji słabej suszy meteorologicznej.

W marcu 2024 r. zapasy w dorzeczach są wyższe niż średnie zapasy w tym samym miesiącu (okres referencyjny 1990/91 do 2022/23), z wyjątkiem Ave (69,9%), Mira (40,3%), Ribeiras do Algarve (Barlavento 20,8%) i Arade (40,9%).

Ostatniego dnia marca dorzecza Tagu, Cávado i Guadiany charakteryzowały się największą ilością wody, odpowiednio 95,4%, 93,8% i 91,4%.

Według SNIRH, z 60 monitorowanych zbiorników, 38 miało dostępność wody większą niż 80% całkowitej objętości na koniec marca, a cztery miały dostępność wody mniejszą niż 40%.

Każde dorzecze może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.