Według danych Confidencial Imobiliário, w 2023 r. w lizbońskim Obszarze Rehabilitacji Miejskiej (ARU) sprzedano 4 750 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 2 217,7 mln euro, z czego 1 580 zostało zakupionych przez obcokrajowców. Jedna trzecia nieruchomości nabytych przez międzynarodowych nabywców wyniosła łącznie 911,8 mln euro i chociaż aktywność międzynarodowa utrzymała kwotę zainwestowanego kapitału na stałym poziomie (+0,2%), liczba transakcji spadła o 7% w porównaniu do 2022 roku.

Jeśli chodzi o narodowości obecne w międzynarodowym popycie na nieruchomości w Lizbonie, na pierwszym miejscu znajdują się Amerykanie Północni z 16 procentami nabytych nieruchomości, co odpowiada 245 nieruchomościom, na drugim miejscu Francuzi z 13 procentami (205 nieruchomości), a na trzecim miejscu Brytyjczycy z 9 procentami (137 nieruchomości). Co więcej, inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej odnotowali wzrost zarówno liczby nabytych nieruchomości, jak i zainwestowanych pieniędzy, przy czym ci ostatni zdetronizowali Francuzów jako liderów inwestycji zagranicznych w 2022 roku. Z drugiej strony, choć na drugim miejscu, Francuzi odnotowali spadek zarówno liczby nabytych nieruchomości (21 procent), jak i zainwestowanych pieniędzy (28 procent) w porównaniu z rokiem 2022.

Chiny, Brazylia i Niemcy reprezentują narodowości zajmujące odpowiednio trzecie, czwarte i piąte miejsce, przy czym wszystkie odnotowały znaczne negatywne zmiany zarówno w liczbie nabytych domów, jak i zainwestowanych pieniędzy. Chiny odnotowały największy spadek wśród wszystkich narodowości i zmniejszyły swoją aktywność o połowę. Jeśli chodzi o portugalskich nabywców, w 2023 r. nabyli oni 3170 nieruchomości za łączną kwotę 1,305 mln euro. 9 milionów euro, co oznacza roczny spadek liczby transakcji o 14 procent i spadek o 23 procent w odniesieniu do zainwestowanej kwoty.


Biorąc pod uwagę prywatne zakupy mieszkaniowe dokonane w granicach Miejskiego Obszaru Rehabilitacji w Lizbonie, który obejmuje 21 z 24 parafii w gminie (nie licząc Santa Clara, Lumiar i Parque das Nações), można zauważyć, że parafie Lizbony, które odnotowały większy popyt i duże inwestycje międzynarodowe, to Estrela, Santo António i Arroios. Każda z nich ma około 190 nieruchomości zakupionych przez obcokrajowców, przy czym Estrela jest liderem pod względem inwestycji zagranicznych z 17 procentami, co przekłada się na 155,4 mln euro. Z kolei w parafiach takich jak Alcântara i Campolide odnotowano spadek liczby międzynarodowych nabywców zainteresowanych zakupem nieruchomości w tych parafiach.


Author

After studying Journalism for five years in the UK and Malta, Sara Durães moved back to Portugal to pursue her passion for writing and connecting with people. A ‘wanderluster’, Sara loves the beach, long walks, and sports. 

Sara J. Durães