Decyzja ta została ogłoszona w Fátimie na zakończenie Zgromadzenia Plenarnego CEP, które ustaliło, że rekompensaty finansowe będą przyznawane na zasadzie "uzupełniającej".

"Aby kontynuować ten proces, Zgromadzenie określiło, że wnioski o rekompensatę finansową należy składać do Grupo Vita lub do Diecezjalnych Komisji Ochrony Małoletnich i Osób Dorosłych w okresie od czerwca do grudnia 2024 r.", dodano w oświadczeniu CEP rozpowszechnionym na zakończenie Zgromadzenia Plenarnego, które odbywało się od poniedziałku.

Według episkopatu, "później komisja oceniająca określi kwoty odszkodowań, które zostaną przyznane".

"Decyzje te są częścią drogi obranej przez Kościół w Portugalii. W jedności z cierpieniem ofiar, portugalscy biskupi potwierdzają swoje całkowite zaangażowanie w uczynienie wszystkiego, aby je naprawić i wyrażają pragnienie, aby ten proces przyjmowania, monitorowania i zapobiegania stał się wkładem w działania całego społeczeństwa w tej kwestii", dodano w dokumencie.

W ostatnich dniach Rute Agulhas, koordynator Grupo Vita, powiedział, że 20 ofiar nadużyć seksualnych w Kościele katolickim w Portugalii wyraziło już chęć uzyskania rekompensaty finansowej za poniesione szkody.

Organ ten, utworzony przez Konferencję Episkopatu Portugalii (CEP) w następstwie prac Niezależnej Komisji ds. Badania Nadużyć Seksualnych wobec Dzieci w Kościele Katolickim - która w ciągu prawie roku potwierdziła 512 zeznań dotyczących przypadków, które miały miejsce w latach 1950-2022, wskazując, ekstrapolując, na minimalną liczbę 4.815 ofiar - dodał, że "przeprowadził w sumie 56 konsultacji" i że "więcej konsultacji zaplanowano na kwiecień".