Chodzi o Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos-Sul (PPERUCS), który wspiera restrukturyzację urbanistyczną Quinta dos Ingleses, 54-hektarowego obszaru, na którym znajduje się angielski college St. Jullian's, w Carcavelos, w gminie Cascais, w dystrykcie Lizbony.

Celem jest stworzenie parku miejskiego, "zachowanie i waloryzacja kompleksu budynków Quinta dos Ingleses" oraz budowa osiedla "mieszkaniowego, handlowego, usługowego, hotelowego i innych".

Projekt, promowany przez firmę Alves Ribeiro, został zakwestionowany przez różne stowarzyszenia środowiskowe i społeczne w gminie Cascais, które zorganizowały już kilka demonstracji, ostatnią 7 kwietnia.

W listopadzie ubiegłego roku grupa obywateli złożyła pozew przeciwko Radzie Miasta Cascais w celu powstrzymania tego planu urbanizacji.

Projekt rozwiązania przedstawiony przez BE w parlamencie 9 kwietnia wzywa rząd do "pilnego przyjęcia środków w celu sklasyfikowania Quinta dos Ingleses jako chronionego krajobrazu, w celu zagwarantowania zachowania biofizycznego, ekologicznego, historycznego i kulturowego dziedzictwa tego miejsca".

"Projekt ten ingeruje w obszary Narodowego Rezerwatu Ekologicznego (REN) i linie wodne, co negatywnie wpłynie na lokalną florę i faunę, uszczelni gleby i pogorszy krajobraz, powodując, że obszar ten będzie bardziej podatny na lokalne skutki kryzysu klimatycznego, takie jak wzrost średniego poziomu morza", stwierdza dokument BE.

BE zamierza również zakazać "zmian w morfologii gleby i roślinności w Quinta dos Ingleses" oraz wspiera opracowanie i wdrożenie planu ekologicznej rekultywacji terenu.

Miesiąc temu ratusz w Cascais ogłosił, że spełnione zostały warunki do rozpoczęcia prac na Quinta dos Ingleses, a wokół terenu zainstalowano już ogrodzenie.

Oświadczenie zostało złożone przez zastępcę burmistrza, Nuno Piteira Lopes, podczas spotkania Zgromadzenia Miejskiego.

Podczas spotkania socjaldemokratyczny burmistrz powiedział, że dzięki temu projektowi "narodzi się największy park miejski w parafii Carcavelos" i dodał, że zostanie on ukończony do lata 2025 roku.

PAN (Ludzie-Zwierzęta-Przyroda) przedstawiła również projekt rozwiązania zalecającego rządowi promowanie ochrony i waloryzacji Quinta dos Ingleses jako lokalnie chronionego krajobrazu.

W maju 2021 r. burmistrz Casais, Carlos Carreiras (PSD), oświadczył w parlamencie, że gmina nie jest w stanie powstrzymać projektu urbanizacji Quinta dos Ingleses, twierdząc, że oznaczałoby to wypłacenie "nieopłacalnego odszkodowania", ponieważ deweloperzy "nabyli prawa do gruntu".

"Będziemy w stanie zachować obszar Quinta dos Ingleses, jeśli parlament wykona swoją część i stworzy instrument prawny, który pozwoli rządowi zatrzymać ten proces", powiedział burmistrz podczas posiedzenia Komisji Środowiska, Energii i Planowania Przestrzennego Zgromadzenia Republiki.