W lutym 2024 r. sektor zakwaterowania turystycznego odnotował 1,8 mln gości (+7,0%) i 4,3 mln noclegów (+6,4%), generując 276,4 mln euro całkowitego przychodu (+13,0%) i 202,1 mln euro dochodu z zakwaterowania (+13,1%).

Średni przychód na dostępny pokój (RevPAR) wyniósł 37,8 euro (+4,5%), a średni przychód na zajęty pokój (ADR) osiągnął 83,8 euro (+6,0%). ADR osiągnął najwyższe wartości w Wielkiej Lizbonie (107,8 euro) i RA Madeira (85,6 euro).

W lutym gmina Lizbona odpowiadała za 24,3% wszystkich noclegów (12,1% wszystkich noclegów od mieszkańców i 30,3% od nierezydentów). Wśród gmin o największej reprezentacji w całkowitej liczbie noclegów w lutym wyróżniały się Lizbona i Porto, ze wzrostem odpowiednio o 8,3 i 10,5%.

W skumulowanym okresie od stycznia do lutego liczba noclegów osiągnęła 7,7 miliona i odnotowała wzrost o 3,3% (+0,3% dla rezydentów i +4,9% dla nierezydentów), co odpowiada wzrostowi o 11,2% całkowitego dochodu i 10,8% w zakwaterowaniu, zauważa również INE.

Biorąc pod uwagę większość obiektów noclegowych (obiekty zakwaterowania turystycznego, kempingi i obozy wakacyjne oraz schroniska młodzieżowe), w lutym odnotowano 1,8 mln gości i 4,6 mln noclegów, co odpowiada wzrostowi odpowiednio o 6,6% i 5,8%. Liczba noclegów udzielonych rezydentom wzrosła o 2,7%, a liczba noclegów udzielonych nierezydentom wzrosła o 7,4%.