Podatnicy złożyli już ponad dwa miliony deklaracji IRS, zgodnie z danymi z Portalu Finansowego. Po korektach w tabeli retencyjnej zwroty będą mniejsze niż zwykle, a jeśli kwota do otrzymania będzie niższa niż 10 euro, nie zostanie wypłacona.

Dane dostępne na Portalu Finansowym wskazują, że łącznie 2 065 048 deklaracji IRS zostało już dostarczonych do Urzędu Skarbowego i Celnego(AT). Spośród nich 1 622 610 zostało złożonych przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie z pracy lub emerytur, a pozostałe dotyczą innych rodzajów, zgodnie z raportem ECO.

Tabele podatku u źródła zostały skorygowane tak, aby kwota potrącanego podatku była zbliżona do kwoty faktycznie należnej. Z powodu tych zmian, zwrot podatku (jeśli masz do niego prawo) będzie zazwyczaj niższy.

Urząd skarbowy stwierdza również, że "nie ma miejsca na zwrot, gdy z powodu likwidacji, nawet jeśli dodatkowa, reforma lub cofnięcie likwidacji, kwota do zwrotu jest mniejsza niż 10 euro". W ten sposób, jeśli zwrot, do którego byłeś uprawniony, spadnie poniżej tego limitu, nie otrzymasz go.

Tegoroczna kampania IRS, odnosząca się do dochodów z 2023 r., rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca.

Powiązane artykuły: