Według danych Banku Portugalii, Portugalczycy pracujący za granicą wysłali w lutym 330,06 mln euro, co stanowi wzrost o 0,52% w porównaniu do 328,34 mln euro wysłanych w lutym ubiegłego roku.

Z kolei obcokrajowcy pracujący w Portugalii wysłali do swoich krajów 47,16 mln euro, co odpowiada wzrostowi o 6,53% w porównaniu z 44,27 mln euro wysłanymi w tym samym miesiącu 2023 roku.

W ujęciu skumulowanym, czyli łącząc styczeń i luty, portugalscy emigranci wysłali już 682,3 mln euro, o 0,6% więcej niż 677 mln euro wysłanych w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku.

Patrząc na przekazy pieniężne od Portugalczyków pracujących w portugalskojęzycznych krajach afrykańskich(PALOP), nastąpił wzrost o 5,14%, co stanowi różnicę między 24,88 mln euro wysłanymi w lutym ubiegłego roku a 26,16 mln euro przekazanymi przez portugalskich pracowników w tych krajach.

Jak zwykle, Angola reprezentuje większość tych wartości, rejestrując wzrost o 7,28%, z 23,89 mln euro w lutym ubiegłego roku do 25,63 mln euro w lutym 2024 roku.