"Portugalia jest przykładem dobrej praktyki, przekraczając europejskie cele określone w Planie Oszczędności Energii, według Europejskiego Urzędu Środowiska".

"Portugalia jest jednym z krajów UE o najbardziej solidnych środkach oszczędności energii, wyróżniającym się tym, że jest jedynym krajem, który regularnie i przejrzyście przekazuje informacje na temat wdrażania i postępów w zakresie środków oszczędności energii, tworząc w tym celu komitet monitorujący".

"W okresie analizy i obowiązywania Planu Oszczędności Energii, między sierpniem 2022 r. a marcem 2024 r., Portugalia odnotowała redukcję zużycia gazu ziemnego o 22,6%, co odpowiada 150,7% celu redukcji ustanowionego w "rozporządzeniu gazowym". Należy zauważyć, że w tym okresie Portugalia przekroczyła cel 15% ustanowiony w rozporządzeniu 2023/706 z dnia 30 marca 2023 r. o 50,7%", można również przeczytać.