W oświadczeniu Marynarka Wojenna ujawniła, że NRP Viana do Castelo był zaangażowany w operację, przy wsparciu Centrum Operacji Morskich, "które gwarantuje aktywny i ciągły nadzór nad obszarami podlegającymi suwerenności lub jurysdykcji krajowej".

"Służąc Portugalii na morzu, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, Marynarka Wojenna będzie nadal monitorować przepływ tego typu statków, poprzez stałe monitorowanie obszarów morskich podlegających suwerenności lub jurysdykcji krajowej, w celu ochrony interesów Portugalii", według Marynarki Wojennej.