Źródło z Policji Bezpieczeństwa Publicznego(PSP) powiedziało Lusa, że prawy pas, zajęty przez wrak ciężarówki, był nadal zamknięty dla ruchu o 8:40.

Alarm o pożarze ciężarówki do transportu mebli, na Drugim Okręgu, w kierunku północ-południe, w pobliżu zjazdu do Alta de Lisboa i lotniska, został ogłoszony o godzinie 01:50.