Według Publituris, w marcu globalny popyt na transport lotniczy ponownie wzrósł i wzrósł o 13,8% w porównaniu z trzecim miesiącem 2023 r., przy czym IATA - Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego podkreśliło silną dynamikę popytu międzynarodowego, który wzrósł o 18,9% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Dane IATA pokazują, że w marcu, oprócz popytu, globalna przepustowość lotnicza również wzrosła o 12,3% w porównaniu z marcem 2023 r., Podczas gdy współczynnik obciążenia osiągnął 82,0%, zyskując jeden punkt procentowy w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. w ubiegłym roku.

Jednak to w przypadku popytu międzynarodowego wzrost był najbardziej odczuwalny w marcu, ponieważ wskaźnik ten wzrósł o 18,9% w porównaniu z marcem 2023 r., podczas gdy przepustowość wzrosła o 18,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, a wskaźnik obłożenia poprawił się do 81,6%, po wzroście o 0,1 punktu procentowego.

Mniej dynamiczny był popyt krajowy, który wzrósł o 6,6% w porównaniu z marcem 2023 r., podczas gdy przepustowość krajowa wzrosła o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, a wskaźnik obłożenia wyniósł 82,6%, poprawiając się o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z marcem 2023 r.

"Popyt na podróże lotnicze jest silny. Wszystko wskazuje na to, że utrzyma się on w szczycie letniego sezonu turystycznego na północy. Istotne jest, abyśmy dysponowali zdolnością do zaspokojenia tego popytu i zapewnienia pasażerom bezproblemowej podróży", mówi Willie Walsh, dyrektor generalny IATA.


Międzynarodowy popyt

Publituris ujawnia również, że dane IATA pozwalają nam zobaczyć, że w marcu międzynarodowy popyt na podróże lotnicze wzrósł we wszystkich regionach świata, z naciskiem na Azję i Pacyfik, gdzie wskaźnik ten wzrósł o 38,5% w porównaniu z marcem 2023 roku.

W regionie Azji i Pacyfiku, oprócz popytu, wzrosła również przepustowość o 37,4%, podczas gdy współczynnik obciążenia wzrósł o 0,7 punktu procentowego, osiągając poziom 85,6%, najwyższy spośród wszystkich regionów świata.

IATA podkreśla, że w regionie Azji i Pacyfiku główne trasy "wykazują znaczny wzrost, chociaż liczba regularnych połączeń lotniczych z Chin do Ameryki Północnej nadal wynosi tylko 16,5% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii".

W Ameryce Łacińskiej wzrost popytu międzynarodowego wyniósł w marcu 19,7%, podczas gdy przepustowość wzrosła o 18,3%, a współczynnik obciążenia osiągnął 84,3%, po wzroście o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z marcem 2023 roku.

W Ameryce Północnej wzrost popytu międzynarodowego wyniósł 14,5%, a przepustowość wzrosła o 14,8%, choć współczynnik obciążenia spadł do 84,7%, spadając o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z marcem 2023 roku.

W Europie wzrost popytu międzynarodowego wyniósł 11,6%, podczas gdy przepustowość wzrosła o 11,4%, a współczynnik obciążenia wyniósł 79,9%, po wzroście o zaledwie 0,1 punktu procentowego w porównaniu z marcem ubiegłego roku.

Na Bliskim Wschodzie linie lotnicze odnotowały wzrost popytu międzynarodowego o 10,8%, podczas gdy przepustowość wzrosła o 13,9%, a wskaźnik obciążenia wyniósł 77,5%, po spadku o 2,1 punktu procentowego w porównaniu z marcem 2023 roku.

W Afryce, gdzie popyt międzynarodowy wzrósł o 8,1%, a przepustowość wzrosła o 11,0%, podczas gdy współczynnik obciążenia spadł o 1,9 punktu procentowego, osiągając poziom 70,3%, najniższy spośród wszystkich regionów.

"Wszystkie regiony wykazały silny wzrost na międzynarodowych rynkach pasażerskich w marcu 2024 roku w porównaniu do marca 2023 roku. Współczynnik obciążenia był nierówny, spadając w trzech z sześciu regionów", podkreśla IATA.