Linie lotnicze zaapelowały do Komisji Europejskiej, aby ta pozostała nieugięta i zignorowała próby podejmowane przez inne podmioty z branży, mające na celu ograniczenie zakresu badań wyłącznie do lotów wewnątrzeuropejskich - argumentując, że jeśli zostanie to przeforsowane, będzie to ogromna stracona szansa na lepsze zrozumienie skutków innych niż CO2 w regionach globalnych.

We wspólnym oświadczeniu trzy europejskie linie lotnicze stwierdziły: "easyJet, Ryanair i Wizz Air wystosowały wspólny list do Komisji Europejskiej, wzywając ją do odrzucenia prób Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych(IATA), aby ograniczyć monitorowanie efektów innych niż CO2 do lotów wewnątrzeuropejskich.

"Biorąc pod uwagę, że loty długodystansowe poza EOG odpowiadają za około 70% emisji lotniczych w Europie, ograniczenie zakresu geograficznego tych badań nie tylko podważyłoby proponowany przez UE program monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV), ale byłoby ogromną straconą szansą na lepsze zrozumienie efektów innych niż CO2 w regionach takich jak północno-atlantycki, gdzie loty długodystansowe tworzą dużą koncentrację smug kondensacyjnych".

"Uważamy, że zwiększone finansowanie, gromadzenie danych i badania są niezbędne do lepszego zrozumienia efektów innych niż CO2 i jak najlepiej złagodzić ich negatywny wpływ".