"To ważny dzień dla Castelo Branco. Instalacja systemu nadzoru wideo jest wartością dodaną. Monitoring nie zastępuje agentów PSP, ale jest dodatkowym mechanizmem walki z przestępczością", powiedział komendant PSP Castelo Branco, Rafael Marques.

Podpisanie protokołu odbyło się w Sali Szlacheckiej Ratusza, po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Miejskiego Castelo Branco, która była nieaktywna od 2015 roku.

Pomimo spadku przestępczości w Castelo Branco, nadinspektor Rafael Marques wyjaśnił, że jest to system, który przyczynia się do "zwiększenia prewencji, identyfikacji podejrzanych o przestępstwa po ich wystąpieniu, a także zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli".

"Jest to ważne narzędzie, które posiada PSP i stanowi wartość dodaną. Proces będzie długi i nigdy nie będzie gotowy w mniej niż rok. Ale zróbmy krok naprzód, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Musimy być ambitni" - podsumował.

Burmistrz Castelo Branco podkreślił, że gmina sfinansuje wdrożenie monitoringu wizyjnego w mieście, a PSP będzie odpowiedzialna za obsługę i zapewnienie szkoleń i akredytacji agentów do obsługi systemu.

"Jest to proces, który znajduje się na bardzo wczesnym etapie i którego wdrożenie może kosztować nawet 100 tysięcy euro. System w żadnym wypadku nie narusza prywatności obywateli. Będzie to system obsługiwany przez akredytowanych agentów, a przechwytywane obrazy będą zbierane przez kamery w bezpiecznym środowisku", stwierdził Leopoldo Rodrigues.