W swojej analizie zasobów mieszkaniowych w latach 2011-2021 INE stwierdził, że istniejące niedobory mieszkaniowe w Portugalii stanowiły 136 800 mieszkań w 2021 r., co odpowiada 3,3% całkowitej liczby mieszkań rodzinnych zajmowanych jako zwykłe miejsce zamieszkania (4 142 581 domów). Innymi słowy, są rodziny, które mają dom, ale nadal potrzebują innych rozwiązań mieszkaniowych, ponieważ są przeludnione lub mieszkają w niegodnych domach.

Ale "w Portugalii, w tym samym roku, było 154 075 wolnych mieszkań na sprzedaż lub wynajem bez konieczności napraw lub wymagających lekkich napraw, odliczonych od marginesu funkcjonowania rynku", podkreśla INE.

Biorąc pod uwagę "ilościowe niedobory mieszkaniowe, istniał margines 17.275 mieszkań natychmiast dostępnych do użytku". Oznacza to, że na rynku jest więcej domów (niewymagających prac) niż mieszkań potrzebnych do zaspokojenia istniejących potrzeb mieszkaniowych w kraju, zgodnie z raportem idealista.

Różnica ta jest jeszcze większa, jeśli weźmiemy pod uwagę całkowitą liczbę pustych mieszkań na sprzedaż i wynajem (348 097 w 2021 r.). W tym przypadku okazuje się, że na rynku istnieje nadwyżka około 211 000 domów w obliczu niedoborów mieszkaniowych. Innymi słowy, liczba domów na sprzedaż lub wynajem w tym roku nie tylko zaspokoiła potrzeby tych, którzy żyją bez przyzwoitych warunków, ale wciąż pozostały domy.