Spośród domów stałego zamieszkania w Portugalii w 2021 r. 2 900 093 było zamieszkanych przez właściciela (70,0% ogółu). Jednak tylko 38,4% (1 112 875) poniosło miesięczne koszty ich nabycia. Oznacza to, że nieco ponad jedna trzecia właścicieli ponosiła miesięczne wydatki na zakup domu, takie jak płatności bankowe, zgodnie z badaniem "Park mieszkaniowy: Analiza i ewolucja 2011-2021", przeprowadzonego przez INE we współpracy z Krajowym Laboratorium Inżynierii Lądowej(LNEC), w oparciu o wyniki spisu powszechnego z 2021 roku.

Patrząc na miesięczne koszty wynikające z zakupu domu, w 52,8% domów wydatki wynosiły od 200 do 399 euro miesięcznie. Jedna na pięć rodzin ponosiła wydatki w wysokości od 400 do 649 euro. A tylko 8,6% poniosło koszty zakupu domu przekraczające 650 euro miesięcznie.

Jeśli chodzi o domy wynajmowane na pobyt stały (922 810 lokali), "stwierdzono, że 61,4% lokali było związanych z czynszem o wartości od 200 do 649 euro, przy średnim miesięcznym czynszu wynoszącym 334 euro", podkreśla INE. W przypadku wynajmu, trzy na dziesięć rodzin płaciło czynsz w wysokości poniżej 199 euro miesięcznie. A tylko 8,5% miało koszty wynajmu domu przekraczające 650 euro.