Wniosek został przyjęty przy głosach przeciwnych ze strony PSD i CDS-PP oraz za z pozostałych ław. Celem jest, aby środek miał zastosowanie od 1 stycznia 2025 roku.

Kwestią sporną jest zwiększenie z obecnych 600 do 800 euro części czynszu, którą można odliczyć od podatku IRS, przy czym PS proponuje, aby wartość ta rosła, aby osiągnąć tę wartość "stopniowo do 2028 r.", dążąc do 50% w 2025 r., 25% w 2026 r. i 25% w następnym roku.