Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego(ANSR), w 2023 r. skontrolowano 177,7 mln pojazdów, odnotowując 1,6 mln wykroczeń, co stanowi wzrost o 10,3% w porównaniu z 2022 r. Zgodnie z dokumentem 3 000 435 kierowców skontrolowano osobiście (+17% w porównaniu z 2022 r.), a 174 718 306 pojazdów skontrolowano radarowo (+36,6%).

3 000 435 kierowców zostało skontrolowanych osobiście (+17% niż w 2022 r.), a 174 718 306 pojazdów zostało skontrolowanych za pomocą radaru (+36,6%), a według dokumentu "system radarowy podlegający ANSR zapewnił 93,4% wszystkich kontroli w 2023 r. (91,3% w poprzednim roku)".

Mimo to w raporcie stwierdzono, że wskaźnik wykroczeń - mierzony jako iloraz całkowitej liczby wykroczeń i całkowitej liczby skontrolowanych pojazdów - wyniósł 0,79%, co stanowi spadek o 16,1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

"Jeśli chodzi o rodzaj wykroczeń, 58,1% całkowitej liczby zarejestrowanych w 2023 r. odpowiadało przekroczeniu prędkości, a należy również zauważyć, że 4,9% wykroczeń wynikało z braku obowiązkowej kontroli okresowej. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu osiągnęło łączną wagę 2,3%, brak ubezpieczenia stanowił 2,1%, korzystanie z telefonu komórkowego odpowiadało 1,5%, a niestosowanie pasów bezpieczeństwa miało wagę 1,3% całości", wyszczególnia dokument.

W porównaniu z 2022 r. największy wzrost wykroczeń według rodzaju odnotowano w przypadku braku ubezpieczenia, ze wzrostem o 79,5% w 2023 r., a następnie wzrost wykroczeń z powodu braku obowiązkowej kontroli, ze wzrostem o 38%, co stanowi ponad 80 tysięcy wykroczeń.

W przypadku przekroczenia prędkości odnotowano 946 956 wykroczeń (+8,2% niż w 2022 r.), prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu 37 685 (+9,3%), braku ubezpieczenia 34 543 (+79,5%), braku okresowej kontroli 80 280 (+38%), prowadzenia pojazdu przy użyciu telefonu komórkowego 24 772 (+8,4%), niestosowania pasów bezpieczeństwa 21 954 (+1,2%) i braku urządzeń przytrzymujących dla dzieci 2 465 (+10,6%).

Jeśli chodzi o aresztowania za przestępstwa drogowe, w 2023 r. aresztowano łącznie 22 299 kierowców, o 26,2% więcej niż w 2022 r., a 14 969 kierowców za brak legalnego prawa jazdy, o 34,8% więcej niż w 2022 r.

W sumie 40 608 aresztowań odnotowanych w 2023 r. (+24,2%), odnotowano również 3 340 z innych nieokreślonych przyczyn.

W 2023 r. cofnięto prawo jazdy łącznie 577 kierowcom, zwiększając łączną liczbę kierowców w tej sytuacji do 2 987 od czasu wejścia w życie licencji punktowej, wprowadzonej w czerwcu 2016 r.

"Od wejścia w życie systemu licencji punktowych do końca 2023 r. 687,5 tys. kierowców straciło punkty na swoim prawie jazdy", czytamy w raporcie.