Rada Ministrów zatwierdziła prace nad szybkim połączeniem kolejowym (LAV) między Lizboną a Madrytem, które umożliwi połączenie obu miast w podróż trwającą trzy godziny.

Decyzja, wyjaśnia rząd w oświadczeniu, "ma na celu zaoferowanie konkurencyjnej alternatywy dla transportu kolejowego" i ustanawia następujące czasy podróży jako cel:

Porto-Lizbona - 1h15

Lizbona-Madryt - 3h00

Porto-Vigo - 0h50

W opinii rządu "LAV zapewnia konkurencyjną alternatywę kolejową dla codziennych lotów, z 40 lotami między Lizboną a Madrytem i około 20 między Porto a Lizboną".

Dzięki tej alternatywie, na połączeniu między Lizboną a Madrytem, LAV skróci czas podróży do 6 godzin w 2027 r. i do 3 godzin w 2034 r., kiedy cała trasa będzie działać, zgodnie z obliczeniami rządu.

Ważne jest, aby podkreślić, że "harmonogram inwestycji będzie zgodny z Hiszpanią, aby zagwarantować skoordynowaną i terminową realizację projektu, w pełni optymalizując dostępność finansowania europejskiego".