W zestawie raportów na temat "ekonomii zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości na nie w państwach członkowskich i krajach Unii Europejskiej", opublikowanych przez Bank Światowy (w ramach projektu realizowanego we współpracy i finansowanego przez Komisję Europejską) wskazano, że "rok 2023 był najgorętszym rokiem w historii, a katastrofy w całej Europie kosztowały ponad 77 miliardów euro".

W samej Portugalii koszt pożarów lasów w 2023 r. wyniósł 3,77 mld euro, obejmując spalony obszar 36 498 hektarów, zgodnie z obliczeniami tej międzynarodowej instytucji finansowej.

Mimo to w ubiegłym roku w kraju liczba spalonych hektarów ziemi w porównaniu ze średnią roczną pożarów lasów od 2006 r. była o 62% mniejsza, a Portugalia była siódmym krajem w Unii Europejskiej (UE) z najmniejszymi szkodami spowodowanymi przez pożary (za Szwecją, Polską, Chorwacją, Węgrami, Holandią i Słowenią).

W swoim oświadczeniu Bank Światowy podkreśla, że "Europa ociepla się szybciej niż jakikolwiek inny kontynent i jest bardzo podatna na rosnące ryzyko związane ze zmianami klimatu", odnotowując w ostatnich dziesięcioleciach "przytłaczające - i rosnące - straty i zniszczenia z powodu katastrof związanych z klimatem".

Z tego powodu UE potrzebuje, zdaniem międzynarodowej instytucji finansowej, "inteligentnych inwestycji w celu wzmocnienia odporności na klęski żywiołowe, adaptacji i finansowania reakcji na ryzyko związane z klimatem i klęskami żywiołowymi".

Zwłaszcza, że "przewidywane koszty bezczynności w scenariuszu dużego ocieplenia mogą sięgnąć 7% PKB [Produktu Krajowego Brutto] UE", ostrzega Bank Światowy.