W oświadczeniu stowarzyszenie stwierdza, że jego niezgoda ma również związek z "brakiem informacji na temat alokacji uzyskanych środków oraz brakiem udziału branży hotelarskiej w zarządzaniu funduszami".

Jednocześnie podniosły one kwestie "dotyczące opłaty pobieranej od gości" w momencie zameldowania i tego, co według niego było "brakiem szacunku dla negocjacji z operatorami", zanim wzrost wartości dla gości wszedł w życie.

AHP ubolewa, że jej uwagi wyrażone podczas wysłuchania publicznego nie zostały "nawet wzięte pod uwagę" przez władze miasta, a rozporządzenie zostało opublikowane i weszło w życie "bez uwzględnienia żadnej z tych sytuacji".

Jednocześnie "model i odpowiedź na pytania hotelarzy były całkowicie nieprzygotowane" podczas sesji wyjaśniających promowanych przez gminę w sprawie przepisów oraz operacji pobierania i dostarczania opłat.

We wtorek, na spotkaniu z Radą Miasta Albufeira, AHP po raz kolejny "podkreśliło potrzebę większej przejrzystości w procesie alokacji stawek, z udziałem hotelarzy w modelu zarządzania", zauważył.