W szczegółowych danych dotyczących wydatków publicznych w 2023 r. INE zauważa, że Portugalia odnotowała w ubiegłym roku "jedną z najwyższych wartości pod względem udziału odsetek płaconych w PKB (2,2%), ustępując jedynie Hiszpanii, Grecji i Włochom (odpowiednio 2,5%, 3,5% i 3,8%)".

Według instytutu, kraje te "prezentowały również wysoki poziom długu publicznego mierzonego jako procent PKB". W 2023 r. średnia dla strefy euro wyniosła 1,7% odsetek zapłaconych od PKB.

Dane opublikowane przez INE wskazują, że w ubiegłym roku Portugalia zapłaciła około 5,7 mld euro odsetek od swojego długu publicznego, co stanowiło wzrost o 23,3% (około miliarda euro) w porównaniu z wartością z 2022 roku.

Ewolucję tę przypisuje się wzrostowi stóp procentowych, przełamującemu trend spadkowy, który rozpoczął się w 2015 r., rok po zakończeniu Programu Pomocy Gospodarczej i Finansowej.

Według instytutu statystycznego kwota zapłaconych odsetek w 2023 r. jest zbliżona do kwoty zapłaconej w 2020 r. (5,8 mld euro) i stanowi około dwóch trzecich kwoty zapłaconej w 2014 r.

W przeciwnym kierunku niż odsetki, dług brutto administracji publicznej (skonsolidowany) wykazał w 2023 r. zmniejszenie jego wartości nominalnej o dziewięć miliardów euro.